Textildon

Textildon

Dragfri, ljudlös luftspridning

Ventilation genom tilluftsdon i textil, även kallat textilkanal, har många fördelar jämfört med andra lösningar. Eftersom textildonet i sig är ett tilluftsdon sprids luften jämnt och dragfritt längs hela donets yta. Textildonen levereras helt kundanpassade. Välj form, färg och dimensioner för att ge en estetiskt tilltalande interiör och ljudlös tilluft.

Våra textildon görs i högkvalitativt HDC-material (High Dust Capacity), GreenWeave, en tjockare väv som är motståndskraftigt mot igensättning och ger ett exklusivt utseende på din ventilation. För renrum och enklare tillämpningar finns även LDC-material (Low Dust Capacity), MultiWeave, en platt väv med ändlösa fibrer som inte släpper från sig några partiklar (ISO-klass 5).

Dragfri tilluft
Den viktigaste fördelen med textildon är att luften sprids jämnt och dragfritt från hela donets yta. Det innebär att man kan tillföra stora luftmängder utan att det uppstår drag.

Ljudlös tilluft
Genom att luften sprids från en stor yta uppstår inget luftljud som i vanliga tilluftsdon. Istället ger textildon en liten ljuddämpning av kanalljudet. Textilen har också en ljuddämpande effekt i lokalen.

 

Tilltalande design

Tilluftssystem är ofta synliga. I lokaler där interiören är en viktig del av miljön ställs allt större krav på utseendet. Textildon passar i alla miljöer samtidigt som de ger en optimal ventilation. De monteras i aluminiumskenor och hänger därför rakt och snyggt. Inga trista plåtkanaler som samlar damm. Istället för att vara ett främmande element blir textildonen en del av den inre arkitekturen. Det ger möjlighet att skapa kreativa och spännande lösningar.

 

Välj form och färg

Textildonen tillverkas helt enligt önskemål, runda, halvrunda, kvartsrunda eller sfäriska segment i valfri dimension och längd. Det finns ett antal bas- och standardfärger att välja från. Utformningen kan därför ges ett allt från diskret till dominant intryck.

Dimensioneringshjälp

Om ni inte har fått svar inom 2 dagar, hör av er direkt till oss på 042-293400 eller  

Vi åtar oss att dimensionera textildonen och lämnar förslag på design. För det behöver vi följande upplysningar:

Ange namn på rum, luftmängd, maximal donlängd, önskat antal don och rummets mått.

Anslutningar

Våra don levereras som regel med dolt spännband och med alla dragkedjor dolda av textil.

Detta ger snyggare, renare installationer speciellt i kombination med färgade don.

Safe Dual Arch

Nu har vi KE Fibertec Safe Dual Arch för dubbel upphängning på enkel nedpendling. Donen får det snygga utspända utseendet av dubbel upphängning med den korta montagetiden av enkel nedpendling. Perfekt för stora variabla flöden där utseendet är viktigt!

Med Safe Dual Arch håller donen perfekt rund form underifrån även vid nollflöde. Bågen innebär att donen spänns ut trots att de monteras på enkel pendel. Montagetiden är kortare och resultatet blir perfekt varje gång.

Minsta dimension på don för Safe Dual Arch är Ø400 mm.

Färgprover

OBS! Tänk på att det är omöjligt att korrekt återge materialets färg på en bildskärm utan använd endast exemplen som referens.

Basfärger

Mörkgrå

NCS 4500/02-G / RAL 7042

Ljusgrå

NCS S-1500/02-Y / RAL 9002

Marinblå

NCS S-4060-R70B / RAL 5002

Svart

NCS S-9000-N / RAL 9005

Vit

NCS 0500/02-Y / RAL 9010

Standardfärger

Melongul

NCS S-0560-Y20R / RAL 1028

Röd

NCS S-1080-Y90R / RAL 3031

Röktest

Deplacerande don, isotermiskt
Deplacerande don, 3° undertempererat
Deplacerande don, 5° undertempererat

Renrum

Diagrammet på bilden visar att LDC-materialet MultiWeave i våra textilkanaler klarar ISO Klass 4 renrum.

CradleVent

CradleVent®

ACP levererar CradleVent® från KE Fibertec, världens första ventilationskanal som är godkänd som en Cradle to Cradle-certifierad produkt av den erkända organisationen EPEA i Hamburg.

Certifieringen dokumenterar produktens hållbarhet och att vi tar ansvar för hela livscykeln från vagga till vagga, dvs från produktion till återvinning.

Avfall = Näring

Den växande bristen på naturresurser såsom stål, koppar och olja gör det nödvändigt att återvinna istället för att slänga.

Hållbar ventilation

CradleVent® är vårt svar på en framtidssäkrad och hållbar produkt för luftfördelning i kontorslokaler, skolor, laboratorier, offentliga byggnader och andra komfortmiljöer.

Cradle to Cradle är dokumenterad hållbarhet

När produkten inte ska användas mer tar vi den i retur och återvinner de olika beståndsdelarna i ett nytt tekniskt kretslopp. På det sättet går ingenting till spillo.

Designfrihet och bra inneklimat

Att välja textilbaserad ventilation ger många fördelar. Textildonen skräddarsys så att de passar till lokalen i både form och färg. Därmed blir de en integrerad del av byggnaden, och nya arkitektoniska möjligheter uppstår.

Med textildon får man en effektiv och dragfri luft-fördelning och ett bra inneklimat. Dessutom är de både lätta att frakta och installera.

Textildon kan tvättas, och med det får man en energibesparing eftersom energiförbrukningen för att få ut den nödvändiga luftmängden minskar då donet är rent.