Dysdon

Optimal luftspridning genom dyskanaler

Kan användas för både värmd och kyld tilluft. Speciellt lämpliga för att få ner kyld och uppvärmd luft från höga höjder (5 m upp till 15 m) i t.ex industrilokaler, köpcentra, lagerhallar, mässhallar, simhallar, sporthallar, varuhus, eller andra stora lokaler.

Kanalerna i textilmaterial är kondensfria och korrosionsfria tilluftsdon som sprider luften från kanalens hela längd.

ACP dyskanaler finns i tre utföranden:

  • I tät polyuretanbelagd textil, svårantändligt enl EN13501, för enbart omblandande ventilation. Väljs när 100% av luften ska gå genom dysorna. Ju större dysa, desto större kastlängd, de finns från Ø12 mm till Ø60 mm storlek. Dysorna kan kombineras i en mängd dysmönster vilket gör kombinationsmöjligheterna nästan oändliga.
  • I textilmaterial, svårantändligt Trevira CS, för deplacerande och samtidigt omblandande ventilation. Det kombinerar textilkanalernas fördelar med riktningsbestämd tilluft. Valfri luftmängd genom textilväven respektive dysor.
  • I nästan tätt svårantändligt textilmaterial, för omblandande ventilation.Olika dimensionering av dysdon

Vi åtar oss dimensioneringen för varje individuellt behov. Räkna med samma inloppshastigheter som för textilkanaler.

Genom att använda sig av de här varianterna och olika kombinationer kan vi uppnå olika typer av inblåsning:

A. Diffus inblåsning
I lokaler med relativt höga komfortkrav kan man med ca 6 dysor per meter kanal skapa en mer dynamisk strömningsbild med bibehållen dragfri luftfördelning.

B. Diffus och riktningsbestämd inblåsning
I fuktiga eller stora lokaler med krav på långa kast-och termiska inträngningslängder eller kraftiga övertempereras används fler dysor än i exemplet ovan.

C. Riktningsbestämd inblåsning
I lokaler där behovet avkylning/uppvärmning sker uteslutande genom lufttillfösel är riktningsbestämd tilluft genom dysor utomordentligt effektiv.

Fördelar:

  • Tryckfall och kastlängder kan bestämmas individuellt vid dimensionering
  • Dysorna kan placeras i valfri riktning vid dimensionering
  • Ingen begränsning av kanallängd eller luftflöde - finns i alla dimensioner. Förses med dragkedjor vid skarvning
  • Lågt strömningsljud från kanalen. Ljudmiljön blir allmänt bättre
  • Låg vikt, dyskanal 0,3 kg/m2, skenor 0,5 kg per löpmeter
  • Enkelt montage
  • Lägre pris jämfört med konventionella dysdon och större flexibilitet vid dimensionering
2017-01/img-1227-1.jpg 2017-01/25-dogman-storp.jpg 2017-01/img-1224-1.jpg
ACP Luftbehandlingsprodukter AB använder kakor (cookies) för att fungera på bästa sätt. Genom att fortsätta använda webbplatsen godkänner du att vi använder dem