Injektdon

Injektdon

 

Injektdon i textil

ACP perforerade textilkanaler är kondensfria och korrosionsfria tilluftsdon som sprider luften från kanalens hela längd.

Dimensionering:
Vi åtar oss dimensioneringen för varje individuellt behov.
Räkna med samma inloppshastigheter som för textilkanaler.  

Användningsområde:
Kan användas för både värmd och kyld tilluft. Ger en omblandande ventilation med kastlängder på 2-5 m. De finns som runda eller halvrunda don i valfri längd och dimension (spirostandard). Lämpliga i kontor, skolor, restauranger, laboratorier där det finns behov av viss omblandande ventilation och i fabrikslokaler med rumshöjd 3-6 m för varierande tilluftstemperaturer.
För olika underhållskrav finns de i både textil- och tätt injektmaterial.

 

Textilkanaler med laserskurna hål

I svårantändligt Trevira CS textilmaterial, för deplacerande och samtidigt omblandande ventilation. Det kombinerar textilkanalernas fördelar med riktningsbestämd tilluft. Valfri luftmängd genom textilväven respektive hålen. Minskad igensättning = minskat tvättbehov. Långa underhållsintervaller.

 

Injektdon med laserskurna hål

I tätt polyuretanmaterial, svårantändligt EN13501, för enbart omblandande ventilation.
Underhållsfria beträffande funktionen.
Lämpliga för industri- verkstad och lagermiljöer. Finns i runt, halvrunt eller kvartsrunt utförande. Hålen kan riktas åt alla håll.

Fördelar:
– Tryckfall och kastlängder kan bestämmas individuellt vid dimensionering
– Hålen kan placeras i valfri riktning vid dimensionering
– Ingen begränsning av kanallängd eller luftflöde – finns i alla dimensioner
– Bättre funktion än konventionella tilluftsdon för omblandande ventilation
– Lågt strömningsljud från kanalen. Ljudmiljön blir allmänt bättre
– Låg vikt, textilkanal 0,3 kg/m2, skenor 0,5 kg per löpmeter
– Enkelt montage
– Fördelaktigt pris jämfört med perforerade plåtkanaler och större flexibilitet vid dimensionering
– Valfri färg

Hålbilder

Hålbilder för injektdon och textildon med laserskurna hål

Klicka på bilderna för större format.

Dimensioneringshjälp

Om ni inte har fått svar inom 2 dagar, hör av er direkt till oss på 042-293400 eller  

Vi åtar oss att dimensionera ldonen och lämnar förslag på design. För det behöver vi följande upplysningar:

Ange namn på rum, luftmängd, maximal donlängd, önskat antal don och rummets mått.

Anslutningar

Våra don levereras som regel med dolt spännband och med alla dragkedjor dolda av textil.

Detta ger snyggare, renare installationer speciellt i kombination med färgade don.

Safe Dual Arch

Nu har vi KE Fibertec Safe Dual Arch för dubbel upphängning på enkel nedpendling. Donen får det snygga utspända utseendet av dubbel upphängning med den korta montagetiden av enkel nedpendling. Perfekt för stora variabla flöden där utseendet är viktigt!

Med Safe Dual Arch håller donen perfekt rund form underifrån även vid nollflöde. Bågen innebär att donen spänns ut trots att de monteras på enkel pendel. Montagetiden är kortare och resultatet blir perfekt varje gång.

Minsta dimension på don för Safe Dual Arch är Ø400 mm.

Färgprover

OBS! Tänk på att det är omöjligt att korrekt återge materialets färg på en bildskärm utan använd endast exemplen som referens.

Basfärger

Ljusgrå

NCS S-2000-N / RAL 7047

Marinblå

NCS S-4060-R70B / RAL 5002

Vit

NCS 0500/02-Y / RAL 9010

Röktest

Hybriddon Textildon med LV-hål
Hybriddon textil med laserskurna hål
Deplacerande don, 5° undertempererat