Dysdon

Dysdon

 

Optimal luftspridning genom dyskanaler

Kan användas för både värmd och kyld tilluft. Speciellt lämpliga för att få ner kyld och uppvärmd luft från höga höjder (5 m upp till 15 m) i t.ex industrilokaler, köpcentra, lagerhallar, mässhallar, simhallar, sporthallar, varuhus, eller andra stora lokaler.

Kanalerna i textilmaterial är kondensfria och korrosionsfria tilluftsdon som sprider luften från kanalens hela längd.

 

ACP dyskanaler finns i tre utföranden:

  • I tät polyuretanbelagd textil, svårantändligt enl EN13501, för enbart omblandande ventilation. Väljs när 100% av luften ska gå genom dysorna. Ju större dysa, desto större kastlängd, de finns från Ø12 mm till Ø60 mm storlek. Dysorna kan kombineras i en mängd dysmönster vilket gör kombinationsmöjligheterna nästan oändliga.
  • I textilmaterial, svårantändligt Trevira CS, för deplacerande och samtidigt omblandande ventilation. Det kombinerar textilkanalernas fördelar med riktningsbestämd tilluft. Valfri luftmängd genom textilväven respektive dysor.
  • I nästan tätt svårantändligt textilmaterial, för omblandande ventilation.Olika dimensionering av dysdon

Vi åtar oss dimensioneringen för varje individuellt behov. Räkna med samma inloppshastigheter som för textilkanaler.

Genom att använda sig av de här varianterna och olika kombinationer kan vi uppnå olika typer av inblåsning:

A. Diffus inblåsning
I lokaler med relativt höga komfortkrav kan man med ca 6 dysor per meter kanal skapa en mer dynamisk strömningsbild med bibehållen dragfri luftfördelning.

B. Diffus och riktningsbestämd inblåsning
I fuktiga eller stora lokaler med krav på långa kast-och termiska inträngningslängder eller kraftiga övertempereras används fler dysor än i exemplet ovan.

C. Riktningsbestämd inblåsning
I lokaler där behovet avkylning/uppvärmning sker uteslutande genom lufttillfösel är riktningsbestämd tilluft genom dysor utomordentligt effektiv.

Fördelar:

  • Tryckfall och kastlängder kan bestämmas individuellt vid dimensionering
  • Dysorna kan placeras i valfri riktning vid dimensionering
  • Ingen begränsning av kanallängd eller luftflöde – finns i alla dimensioner. Förses med dragkedjor vid skarvning
  • Lågt strömningsljud från kanalen. Ljudmiljön blir allmänt bättre
  • Låg vikt, dyskanal 0,3 kg/m2, skenor 0,5 kg per löpmeter
  • Enkelt montage
  • Lägre pris jämfört med konventionella dysdon och större flexibilitet vid dimensionering

Olika dysor för olika behov

Dysdon för både uppvärmning och kyla av stora lokaler med höga takhöjder. Vi anpassar donen helt efter lokalen och dina behov.

Våra dysdon har tre olika storlekar på dysor. Diametern bestämmer kastlängden för donen. Se diagram nedan för kastlängder med olika storlekar och antal dysor per meter.

Kastlängdsdiagramet gäller under isotermiska förhållanden och med luftstrålen riktad ut i rummet. Kastlängden är det största avstånd mellan dysan och det ställe i rummet där lufthastigheten når 0,2 m/s.

Diagrammet gäller en rad dysor, (d), på en sida, i injektmaterial av polyuretanbelagd polyester.

Dimensioneringshjälp

Om ni inte har fått svar inom 2 dagar, hör av er direkt till oss på 042-293400 eller  

Vi åtar oss att dimensionera ldonen och lämnar förslag på design. För det behöver vi följande upplysningar:

Ange namn på rum, luftmängd, maximal donlängd, önskat antal don och rummets mått.

Anslutningar

Våra don levereras som regel med dolt spännband och med alla dragkedjor dolda av textil.

Detta ger snyggare, renare installationer speciellt i kombination med färgade don.

Safe Dual Arch

Nu har vi KE Fibertec Safe Dual Arch för dubbel upphängning på enkel nedpendling. Donen får det snygga utspända utseendet av dubbel upphängning med den korta montagetiden av enkel nedpendling. Perfekt för stora variabla flöden där utseendet är viktigt!

Med Safe Dual Arch håller donen perfekt rund form underifrån även vid nollflöde. Bågen innebär att donen spänns ut trots att de monteras på enkel pendel. Montagetiden är kortare och resultatet blir perfekt varje gång.

Minsta dimension på don för Safe Dual Arch är Ø400 mm.

Färgprover

OBS! Tänk på att det är omöjligt att korrekt återge materialets färg på en bildskärm utan använd endast exemplen som referens.

Basfärger

Ljusgrå

NCS S-2000-N / RAL 7047

Marinblå

NCS S-4060-R70B / RAL 5002

Vit

NCS 0500/02-Y / RAL 9010

Röktest

Hybriddon Textildon med LV-hål
Hybriddon textil med laserskurna hål
Deplacerande don, 5° undertempererat