Referenser

IV Produkt

IV Produkts lokaler projekterades först med golvdon i plåt och plåtkanaler med avstick i hela lokalen. Vi kom med ett förslag på att sätta våra dysdon istället för stamkanalerna i plåt och resultatet blev överväldigande. När IV Produkt byggde ut sina lokaler var ACP Dysdon det självklara valet.