Referenser

Forsmark

Textildon med laserskurna hål för undertempererad tilluft

Genom att fördela luften utmed hela textildonets längd får vi högsta möjliga komfort och med laserskurna hål får vi ett omblandande och deplacerande system som lämpar sig vid kyld tilluft.
När det inte finns andra sätt att lösa väldigt höga krav på komfort kombinerat med stora ventilations- och kylbehov kan vi oftast hjälpa till med en lösning.
Forsmarks kontrollrum har stora värmelaster, höga krav på komfort och lite plats för installation. Vi löste det genom att sätta kvartsrunda textildon i takstegringen för diskret, underhållsfri installation.

5 x 700 l/s:

5 st kvartsrunda textildon

B=600 mm, H=500 mm, L=17.500 mm
2 st Ø400-anslutningar i tak, vid donens ändar

D-lite aluminiumskena för direkt takmontage

Nästan all luft genom laserskurna hål
i MV-design enl. EP0624236

Donen levererades i specialfärg enligt NCS-kod matchande övriga interiören för diskret, snygg installation.