Referenser

Filborna Arena

ACP-don på hela Filborna Arena

På Filborna Arena i Helsingborg används ACPs don i flera miljöer. På gymet sitter injektdon i hela gymlokalen, spinningsalar och lokalerna för gruppträning har också täta don med all luft genom injekthål.

I idrottshallen sitter dysdon som värmer upp lokalen från 12 meters höjd.

Sveriges modernaste simhall, på Filborna Arena, har en ring av injektdon runt hela lokalen för omblandande ventilation som gav en mycket fräsch miljö under SM 2012 i simning.

Gym, gruppträning:
Runda injektdon

Ø315-Ø400 mm, L=8.000-18.000 mm

Idrottshall:
2 st runda dysdon
Ø500 mm, L=16.000 mm + L=17.000 mm

Simhall:

Runda injektdon

Ø630 mm, L=27.000 mm
Ø500 mm, L=15.000-35.000 mm

Nedpendlat montage på S-skena.