Tekniska underlag injektdon

ACP Katalog Online

Tekniska data

Dragfri luftomsättning upp till 60 gånger per timme. GreenWeave 100% polyester, Trevira®CS, testat av SP som svårantändligt material enl EN13501 …

Anslutningar

Våra don levereras som regel med dolt spännband och med alla dragkedjor dolda av textil. Detta ger snyggare, renare installationer speciellt i kombination…

Safe Dual Arch

Nu har vi KE Fibertec Safe Dual Arch för dubbel upphängning på enkel nedpendling. Donen får det snygga utspända utseendet av dubbel upphängning med den korta m…