Renrum

Diagrammet på bilden visar att LDC-materialet MultiWeave i våra textilkanaler klarar ISO Klass 4 renrum.

Bild: 2017-05/1495187170_iso-class-4.jpg